Больше всего просмотрели

вич и гиморой
Лечение алкоголизма препараты снимающие тягу к алкоголю..
Читать дальше

1 система інформаційного забезпечення податкового менеджменту


наиболее популярные песни в 1960-1980-х гг

Реферат на тему: Система інформаційного забезпечення податкового менеджменту Ефективність функціонування будь-якої системи, в тому числі й податкового менеджменту, залежить і визначається інформаційною базою підприємства. Під системою інформаційного забезпечення розуміють процес безперервного цілеспрямованого отримання інформації, різних показників, без яких неможливо зробити аналіз податкової системи, розробити плани податкових платежів, податкового календаря та прийняти управлінське рішення щодо проблем податкового менеджменту. Насамперед визначається коло користувачів інформації. їх можна поділити на дві групи: внутрішні та зовнішні (рис. 5). До внутрішніх користувачів належать: • керівники підприємства; • податкові менеджери; • фінансові служби; • працівники бухгалтерії; • власники та співвласники підприємства. До зовнішніх користувачів належать: • податкові адміністрації всіх рівнів; • державний та акціонерно-комерційні банки; • потенційні інвестори; • контролюючі органи; • кредитори; • інші отримувачі податків, зборів та обов'язкових платежів. Між внутрішніми та зовнішніми користувачами інформації є різниця як за її обсягом, так і за змістом. Так, зовнішніх користувачів цікавить інформація, яка характеризує тільки порядок сплати, розміри та методики розрахунку конкретних податків і повнота їх сплати. Як правило, ця інформація є в офіційній фінансовій та бухгалтерській звітності. Тільки з метою глибшого контролю за правильністю сплати податків може бути використана додаткова інформація. Інформація для внутрішніх користувачів має бути найповнішою й об’єднувати як офіційну інформацію, так і ту, яка є комерційною таємницею. Отримання такої широкої за обсягом інформаційної бази пов’язане з тим, що, з одного боку, необхідно приймати відповідні рішення з різних питань проведення податкової політики, а з другого - потрібно мати досить об’єктивне уявлення про перспективу розвитку підприємства, напрями та стратегії в майбутньому, а також можливий ризик і запобігання його негативним наслідкам. Особливе значення при цьому має система внутрішнього обліку на підприємстві. Інформаційна база має велике значення для ефективності прийняття відповідного рішення. Тому ця інформація повинна відповідати певним вимогам (рис. 6). Головними з них є: 1. Корисність. Ця вимога визначає, як отримана інформація впливає на прийняття відповідних рішень, наскільки вона є корисною для розробки та визначення податкової стратегії підприємства в цілому. Крім того, вона повинна використовуватись для розробки внутрішніх і поточних планів. 2. Обсяг інформації. Інформація повинна мати завершений характер, тобто в повному обсязі характеризувати різні аспекти діяльності підприємства. Показники, які отримує підприємство, мають задовольняти потреби проведення всебічного аналізу та планування показників. 3. Фактичність. Інформація повинна відображати реальний стан діяльності підприємства, характеризувати не тільки внутрішнє економічне середовище, а й зовнішнє, включаючи правові аспекти, законодавчу базу, різні -----> Page: 0 [1] [2] [3]

Источник: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=34970


Скорость эвакуации пищи из желудка